Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 30 september

Bijgaand de uitnodiging voor de algemene ledenvergadering van 30 september a.s.