Update Corona maatregelen 20 juli 2020

Geachte speler en bezoeker,
Welkom op sportcomplex ‘n Tooslag te Ootmarsum. We hebben jullie gemist de afgelopen maanden. Met ingang vanaf 1 juli 2020 zijn de corona maatregelen versoepeld. Maar nog steeds blijven er beperkingen gelden vanwege het Corona virus. Hieronder zijn de beperkingen voor het gebruik van sportpark ‘n Tooslag en de kantine aangegeven. Wij verzoeken een ieder hier bij de start van het voetbalseizoen rekening mee te houden.

Algemene corona-richtlijnen (Rijksoverheid)
De richtlijnen van de Rijksoverheid zijn op ons sportcomplex onverkort van kracht:
›  Klachten? Blijf thuis en laat je testen.
›  Houd 1,5 meter afstand van anderen.
›  Was vaak je handen.
›  Vermijd drukke plekken.

Corona protocollen voor spelers, trainers, en arbitrage (KNVB)
De KNVB heeft op de website speciale corona protocollen geplaatst. Lees deze eens aandachtig door.

Spelers: https://www.knvb.nl/themas/coronavirus/protocollen/spelers
Trainers: https://www.knvb.nl/themas/coronavirus/protocollen/trainers
Scheidsrechters: https://www.knvb.nl/themas/coronavirus/protocollen/arbitrage
Zaalvoetbal: https://www.knvb.nl/themas/coronavirus/protocollen/zaalvoetbal
Scheidsrechter zaalvoetbal: https://www.knvb.nl/themas/coronavirus/protocollen/arbitrage-zaalvoetbal

Invulling van de coronamaatregelen bij KOSC
Bij KOSC geven we invulling aan de regels van de rijksoverheid en de instructies van de KNVB om besmettingsrisico’s te beperken. Hoe we daar invulling aan geven staat hieronder beschreven.

Fietsenstalling
Leden en bezoekers die per fiets komen dienen de fietsen te stallen buiten het hekwerk in de daarvoor bestemde fietsenrekken. Omwille van het overzicht wordt de fietsenstalling naast de kantine niet gebruikt. Ook is het niet toegestaan fietsen te stallen voor de toegangshekken (i.v.m. de toegang voor hulpdiensten) of voor het hekwerk van de tennisclub.

Toegang en uitgang sportcomplex
Als ingang voor tot het sportcomplex gebruikt iedereen de poort naast de entree van de tennisclub. Voor de uitgang gebruikt iedereen de poort naast het kassahuisje.
De toegang- en uitgang worden door middel van verkeersborden aangegeven.
Op het sportcomplex zijn vaste looproutes aangegeven. Dit is bedoeld om 1,5 meter afstand te bewaren tussen mensen die komen en mensen die vertrekken.

Openstelling sportcomplex tijdens en na vakantie
Op het sportcomplex mogen maximaal 250 personen aanwezig zijn. Alleen onder begeleiding (tijdens trainingen, wedstrijden of andere activiteiten) is het sportcomplex opengesteld. Daarna moet het complex weer gesloten worden. Tijdens de schoolvakantie is het sportcomplex dan ook gesloten en kan de jeugd helaas geen balletje trappen.

Kantine
De kantine is geopend, maar er gelden beperkingen aan het gebruik.
  Alleen via de nieuwe entree dient de kantine te worden betreden.
›  Alleen via de zijde van de toiletgroepen dient de kantine te worden verlaten (=de oude ingang).
  In de kantine zijn looproutes aangegeven, waaraan elke bezoeker zich dient te houden.
›  Personen die in de kantine verblijven dienen te gaan zitten, er is voor het toegestane aantal bezoekers zitgelegenheid aanwezig. Indien er geen zitplaatsen meer beschikbaar zijn is het maximale aantal bezoekers bereikt.
  Het gebruik van statafels is niet toegestaan.
  Het is niet toegestaan de barkrukken voor de bar te gebruiken.
›  Bij de bar zijn vaste punten waar kan worden besteld, betaald en de bestelling afgehaald kan worden. Deze punten zijn met borden aangegeven.
  Bij vertrek dient elke bezoeker zijn/haar glas- & servieswerk in te leveren op het daarvoor aangegeven punt bij de bar.
  Elke bezoeker dient zijn/haar lege blikjes, papier en/of plastic bij het verlaten van de kantine in de afvalbakken te deponeren.
›  Bij de entree staan zuilen met voorzieningen om te kunnen desinfecteren. Maak hiervan gebruik, ze staan er niet voor niets.

Gebruik toiletten
Na een toiletbezoek kunt u weer terug naar de kantine. Gebruik hiervoor de aangegeven uitgang: verlaat het gebouw, loop buitenom, en ga via de nieuwe entree weer naar binnen. Hierdoor loopt u niet tegen de looprichting in.

Gebruik terras
Het is toegestaan om het terras te gebruiken, echter alleen zolang er vrije zitplaatsen voorhanden zijn. Aan de zijkant van het terras (zijde lege fietsenstalling) worden tijdelijk tafeltjes en stoelen bijgeplaatst om de capaciteit van het terras te vergroten. Ook voor het terrasgebruik geldt dat je bij het vertrek de tafels zelf afruimt, het glaswerk & serviesgoed in de kantine aflevert, en je het afval in de daarvoor bestemde afvalbakken deponeert.

Voor spelers, leiders en trainers
›  Neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken;
›  Blijf zoveel mogelijk bij je team indien er meerdere teams op het sportcomplex actief zijn.
›  Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand te worden gehouden.
›  Voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de sportbeoefening dienen spelers van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines.
›  Zorg ervoor dat je buiten de noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact hebt zoals bij het vieren van een doelpunt, de overwinning en/of tijdens een wissel.
›  De trainingen beginnen vanaf maandag 17 augustus. Wil je eerder beginnen dan zijn daar beperkte mogelijkheden voor. Neem dan contact op met de Commissie Voetbalzaken of het dagelijks bestuur.

Gebruik kleedkamers
De kleedkamers en douches zijn opengesteld. Voor 18 jaar en ouder geldt hierbij de 1,5 meter afstand.

Toeschouwers langs de lijn
›  Toeschouwers die langs de lijn staan dienen de 1,5 meter in acht te houden, tenzij die een gezamenlijk huishouden vormen. Maak daarom gebruik van alle zijden van het veld.
›  Geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan.

Al met al blijven er nog de nodige beperkingen waaraan we met z’n allen opvolging aan moeten geven. Maar laten we het vanuit de positieve kant bekijken: het wordt weer fijn op het veld & langs de lijn!

Met sportieve groet,
Het bestuur van voetbalvereniging KOSC