Update werkzaamheden en impressies interieur kantine

Update 21 april

Even weer een update van de werkzaamheden aan ons clubgebouw.
Ook in de maand april is er met grote voortvarendheid gewerkt aan de vernieuwbouw van de kantine. Door de aannemers Meijer Oude Lashof  en Kamp en diverse onderaannemers zijn de bouwkundige werkzaamheden nagenoeg uitgevoerd. Aan de buitenkant dienen nog de nodige afwerkingen plaats te vinden. Tzt zullen de twee schuifwanden aan de kant van veld 1 worden geplaatst.
Alle binnenmuren, zowel in de kantine, bestuurskamer en nieuwbouw zijn door een onderaannemer glad gestuct. Op een aantal wanden zullen nog steenstrips worden aangebracht.
Door installateur Lammerink zijn de leidingen aangebracht en kabels getrokken.  Op dit moment is Borkent montage bezig met het aanbrengen van de systeemplafonds.
Door Artica wordt op dit moment gewerkt aan het vervaardigen van de nieuwe bar.

Al met al schiet het behoorlijk op. Zie voor de vorderingen bijgaande foto’s.

Update 21 maart

De afgelopen weken is voortvarend gewerkt door de verschillende aannemers en vrijwilligers aan de vernieuwbouw van de KOSC-kantine. De ruwbouw aan de voorzijde is nagenoeg gereed. Daarnaast is een start gemaakt met de bouwkundige werkzaamheden in de bestuurskamer. Hier is een muur gesloopt en een nieuwe muur geplaatst waardoor de bestuurskamer iets groter wordt.  Zie voor de vorderingen bijgaande foto’s.
In verband met de noodgedwongen sluiting van de kantine door het heersende coronavirus is de planning enigszins aangepast en is besloten om reeds een start te maken met de herinrichting van de kantine. Het houten vloerwerk is verwijderd evenals het systeemplafond.

Impressies kantine
In bijgaand bestand vindt je een aantal sfeerimpressies hoe de kantine er straks van binnen uit komt te zien. Dit is nog niet definitief maar het geeft wel een goede indruk welke kant we opgaan.