Vergaderstukken ALV d.d. 10 december

Bijgaand  treft u aan de te publiceren vergaderstukken t.b.v. de algemene ledenvergadering op vrijdag 10 december, aanvang 19.30 uur. Zoals aangegeven vindt deze vergadering online plaats. Zie voor instructie de uitnodigingsbrief. Aanmelden kan via bestuur@kosc.nl

Het financiële jaarverslag over het seizoen 2020/2021 kan vanaf zondag 5 december worden afgehaald bij de penningmeester Alwie Peters aan de Parkstraat 10 in Ootmarsum.

Namens het bestuur,

Harold Rorink