Verklaring omtrent gedrag (VOG) voor vrijwilligers

In september vorig jaar is door het bestuur van KOSC in het kader van het creëren van een veilig sportklimaat aangekondigd om het aanvragen van een VOG voor vrijwilligers in gang te zetten. We zijn nu zo ver om de betreffende vrijwilligers te verzoeken een VOG in te leveren.

Een voetbalvereniging moet een veilige omgeving zijn voor iedereen, en voor minderjarigen in het bijzonder. Eén van de middelen om een veilige sportomgeving te creëren en seksuele intimidatie te voorkomen, is het vragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan vrijwilligers. Het NOC*NSF en de KNVB stimuleren dit bij hun leden.

Wie moet een VOG inleveren?
Het bestuur van KOSC onderschrijft het belang van een VOG voor vrijwilligers. Wij vragen alle vrijwilligers, die direct of indirect contact hebben met minderjarigen of andere kwetsbare personen, om een Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen. Denk hierbij onder meer aan de teamleiding (leiders, trainers, grensrechters en verzorgers), scheidsrechters, leden van de Jeugdnevenactiviteitencommissie, leden van de Commissie Voetbalzaken, medewerkers van het wedstrijdsecretariaat, kantinepersoneel en bestuursleden.

In bijgaande brief met bijlage welke aan de betreffende vrijwilligers is/wordt gestuurd vind je meer uitgebreide informatie over de aanvraag van een VOG.