Vincent Maaswinkel aangesteld als trekker verbouwing kantine KOSC

De verbouwing van de kantine van KOSC is een ingrijpend project waarbij bouwkundige aanpassingen, installatiewerk en herinrichting sterk met elkaar verweven zijn. De aansturing van een dergelijk project vraagt om een stevige persoonlijkheid die KOSC door en door kent. Het bestuur van KOSC is verheugd mee te delen dat oud voorzitter Vincent Maaswinkel bereid is gevonden om de leiding voor de verbouwing van de kantine op zich te nemen.

De eerste opgave voor Vincent is het samenstellen van een projectgroep waarin zowel de eindgebruikers als de bovenstaande drie werkvelden worden vertegenwoordigd. Deze projectgroep zal zich onder leiding van Vincent buigen over de verdere uitwerking van het ontwerp waarmee de leden tijdens de laatste Algemene Leden Vergadering hebben ingestemd.

Als alles mee zit kan ergens in de 2e helft van 2019 worden gestart met de daadwerkelijke werkzaamheden. Hierover zal de komende maanden meer duidelijkheid kunnen worden gegeven.