Kledingreglement

Algemeen

KOSC verstekt kleding aan jeugd/teamleider, trainers en elftallen. Deze kleding wordt mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van sponsors. Aangezien deze kleding gedurende meerder jaren gebruikt dient te worden heeft het Bestuur besloten een kledingcommissie in te stellen. De kleding is eigendom van de sponsoren van KOSC en wordt ieder seizoen aan de spelende leden in bruikleen gegeven.

Aanschaf kousen

Spelende leden dienen zelf kousen aan te schaffen die tegen kostprijs (jeugdleden € 6,00) verkrijgbaar zijn in de KOSC kantine.

Regels wedstrijdkleding en materiaal

Aangezien de wedstrijdkleding geen eigendom van de speler is, is het goed te weten welke regels gelden bij gebruik van de kleding.Voor het gebruik van de kleding/sporttassen gelden de volgende regels:

 • De KOSC- trainingstassen worden alleen gebruikt voor voetbaldoeleinden op de trainings- en wedstrijddagen van KOSC.
 • De kleding (shirts, broeken en trainingspakken) zijn alleen te gebruiken op de wedstrijddagen. Dus nooit de kleding gebruiken op de trainingsdagen!
 • De coachjassen worden alleen gebruikt door de leiders op het voetbalveld of op de weg van of naar het voetbalveld op de wedstrijddagen. Voor elk team zijn maximaal 2 coachjassen beschikbaar.
 • Zonder toestemming van het KOSC-bestuur mogen (oa in verband met verplichtingen jegens sponsoren) geen teksten, zoals rugnummers, namen en emblemen zelf worden aangebracht.
 • Kleding dient volgens het wasvoorschrift gewassen te worden. Indien door het niet in acht nemen van die wasvoorschriften schade aan de kleding ontstaat kan metn door KOSC aansprakelijk worden gesteld. Dit is ter beoordeling van de kledingcommissie.
 • Indien tijdens de wedstrijd schade aan de kleding is ontstaan, dient dit direct na afloop van de wedstrijd door de speler/leider bij de kledingcommissie te worden gemeld. Voor deze schade aan de kleding zal de speler niet aansprakelijk worden gesteld, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid. Dit alles ter beoordeling van de kledingcommissie.
 • Bij vermissing van kleding dient dit ook direct gemeld te worden bij de kledingcommissie. Wanneer dit door eigen schuld heeft plaatsgevonden zal er een vergoeding worden gevraagd voor de aanschaf van een nieuwe kledingstuk.
 • Wanneer aan het eind van het seizoen blijkt dat er kleding of materialen ontbreken of als er sprake is van schade worden de kosten voor vervanging in rekening gebracht bij de betreffende speler. Zie hiervoor de vergoedingsregeling.
 • Ieder team is verantwoordelijk voor de door KOSC verstrekte materialen (ballen, netten, waterzakken, bidons, kleding en sleutels) en de leider van elk team tekent voor het bruikleen en is hiervoor verantwoordelijk.
 • In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur in overleg met de kledingcommissie.

Wasvoorschrift

 • Binnenste buiten gekeerd wassen.
 • Wassen bij een temperatuur van maximaal 40 graden Celsius
 • Nooit chemisch laten reinigen.
 • Niet strijken.
 • Wasmiddel zonder bleekmiddel gebruiken met uitzondering van de witte broekje. Witte broekjes niet in het bleekwater zetten!
 • Nooit scheenbeschermers (tenzij in een waszak) meewassen. Het klittenband kan de kleding beschadigen!

Vergoedingsregeling

Voor zoekgeraakte of door eigen toedoen beschadigde kleding zullen onderstaande prijzen worden gehanteerd:

 • Shirt € 40
 • Broekje €15
 • Keepersshirt €50
 • Keepersbroek €30
 • Trainingspak €65 (ontbreekt een deel, dan dient een compleet nieuw pak vergoed te worden)

De taak van de kledingcommissie is erop toe te zien dat de procedure “kleding” wordt gehandhaafd. De procedure beoogt dat op een zorgvuldige wijze de kleding wordt verstrekt/ingenomen en zonodig de gebruikers aangesproken kunnen worden ingeval van onzorgvuldig gebruik.

Leden van de kledingcommissie

De leden van de kledingcommissie treft u aan op deze website onder het kopje over KOSC >organisatie > commissies.

Procedure

Uitgangspunt van de procedure is dat jeugd/teamleiders verantwoordelijk zijn voor de kleding die aan de elftallen worden versterkt.

 • Er wordt door de kledingcommissie een administratie bijgehouden waarin wordt vastgelegd datum, de verstrekte kleding, naam jeugd/teamleider, inname van de kleding alsmede ook eventuele tekorten.
 • De jeugd/teamleider dient te tekenen voor ontvangst en bevestigen dat hij /zij verantwoordelijk is voor de verstrekte kleding.
 • De jeugd/teamleider dient aan het eind van het seizoen (in mei/juni) alle kleding bij de kledingcommissie in te leveren.
 • De kledingcommissie stelt bij inname vast of alle kleding is ingeleverd. Indien niet alle kleding wordt ingeleverd dan dient de jeugd/teamleider er voor te zorgen dat deze kleding alsnog wordt ingeleverd.
 • In principe spreekt de kledingcommissie de jeugd/teamleider aan op eventueel vermiste kledingstukken en kan het Dagelijks Bestuur adviseren een financiële vergoeding bij de gebruiker en/of de jeugd/teamleider in rekening te brengen.
 • De kledingcommissie rapporteert haar bevindingen minimaal één keer per jaar aan het Bestuur en indien nodig frequenter.