Trainingsreglement

Algemeen
Door de constante groei van het aantal elftallen/teams en de beperkte kleedkamer- en veldruimte  heeft het kost het op dit moment heel veel moeite een voor iedereen aanvaardbare indeling te krijgen. Voor het gebruik van de velden en kleedkamers gelden de onderstaande afspraken. De kleedkamerindeling kan men ook vinden op het prikbord in de kantine en in het kastje bij de ingang van de kantine.

Gebruik ballenhok/ballenrek (discipline)
Het ballenhok is zo ingericht dat per leeftijdsgroep rekken zijn ingericht Elke trainer heeft daartoe een sleutel ontvangen van het ballenrek van zijn team. In elk ballenrek liggen geordend de ballen voor meerdere teams. Op de ballen staat het team vermeld. Iedereen wordt verzocht om alleen de ballen van het eigen team uit het rek te halen en na de training weer schoon op te bergen op de juiste plek. Dit vergt de nodige discipline maar als iedereen hier goed mee omgaat dan houden we een en ander overzichtelijk in het ballenhok. Een ieder is verantwoordelijk voor zijn eigen ballen en kan bij foutief gebruik daarop worden aangesproken.

Sleutel ballenhok/kleedkamers
Een aantal trainers heeft een sleutel voor het ballenhok en de kleedkamers. Meestal zijn dit de trainers die als eerste aanwezig zijn op het complex. Zij openen het ballenhok en de kleedkamer-deuren. In het definitieve trainingschema zal worden aangegeven wie deze trainers zijn met daarbij de telefoonnummers.

Afspraken veldindeling
De veldindeling spreekt voor zich. Wanneer met meerdere elftallen/teams wordt getraind op 1 veld dien je gezamenlijk in overleg een goede veldverdeling te maken. Maak vooraf afspraken met elkaar. Hanteer niethet principe wie het eerst komt bepaalt. Maak afspraken dat de ene week je collega-trainer b.v. van de grote goal gebruik kan maken en de andere week jij. Gebruik veld 4. Omdat veld 4 ook op de zaterdag en zondag gebruikt wordt als speelveld dienen trainers rekening te houden met de gesteldheid van het veld. Als het veld door regenval minder goed bespeelbaar is dienen trainers hier rekening mee te houden. Zoek een droog stuk en kom zo weinig mogelijk in het zestienmeter gebied. Wijk in extreme gevallen uit naar het trainingsveld.

Materialen na training.
In verband met het (maai)onderhoud van de velden door de week wordt, op verzoek van Top Craft/gemeente, iedereen uitdrukkelijk verzocht om alle doeltjes aan het eind van de training te verplaatsen naar de randen van het veld. Dit geldt met name voor de trainers die als laatste trainen op het betreffende veld. Het is voor degene die het gras moet maaien, en meestal alleen is, ondoenlijk om eerst alle doeltjes van het veld te halen.

Afspraken kleedkamerindeling
Uiteraard is er de nodige overlap in de kleedkamerindeling. Dit houdt in dat er op enig moment veel kleding in de kleedkamer hangt. Spreek af met de spelers dat ze hun kleren netjes ophangen of in de tas stoppen en vervolgens de tas netjes wegzetten. Geef duidelijk aan dat men van andermans spullen moet afblijven.

Probeer de eerstkomende tijd voorafgaand en na de training te controleren en spreek de spelers er op aan indien ze er een rommeltje van maken

Voor de meisjes die in de verschillende teams trainen staat scheidsrechters-kleedkamer 2 tot de beschikking.

Douchen jeugd
Gebleken is dat het douchen na trainingen bij bepaalde teams/elftallen nogal eens achterwege blijft. In de jeugdcommissie is derhalve het volgende afgesproken.

  • Spelers zijn verplicht zich na de training te douchen. Trainers dienen hierop toe te zien.
  • Deze verplichting geldt niet voor de eerste jaars F-teams en de Instroomgroep om de reden dat deze teams veelal tijdens etenstijd trainen en dat ze na de training in de meeste gevallen worden opgehaald door een van de ouders. Daarnaast is de zelfstandigheid van deze spelers nog niet zo groot dat ze zonder hulp kunnen uitkleden, douchen, afdrogen en weer aankleden.
  • Douchen dient zo snel mogelijk gebeuren. Met name de ouders spelers hebben de gewoonte om een kwartier of langer onder de douche te staan. Dit is niet toegestaan. De trainers dienen hierop toe te zien ondersteunt door de Man van Dienst door de week.

Man van Dienst
De man van dienst ziet er door de week op toe dat een en ander goed verloopt. Met name bij de wisselingen van de trainingen is het hectisch en kan hij er op toezien dat alles goed verloopt op en rond het trainingsveld.