Veldreglement

Algemene regels

  • Bij slecht weer wordt er niet getraind op veld 4
  • Als er op veld 4 getraind wordt, zet dan de doelen een halve meter vóór de kalklijn
  • Als je als speler of toeschouwer gebruik maakt van veld 2, loop dan niet over het hoofdveld (gebruik maken van de verharde paden)
  • Het is streng verboden op de speelvelden te voetballen als er geen wijdstrijden zijn, er kan wel op het trainingsveld gespeeld worden.
  • Ga niet op de doelnetten staan of aan de netten hangen.

Regels met betrekking tot het kunstgrasveld

Hoewel een kunstgrasveld vergeleken met natuurgrasvelden een stuk minder onderhoud nodig heeft, is een onderhoudsvrij kunstgrasveld een illusie. Elk kunstgrasveld heeft onderhoud nodig. Verontreinigingen zijn funest voor elke kunstgrasconstructie. Zwerfvuil, bladeren en takjes, maar ook kleinere deeltjes zoals mos, algen en fijne zandkorrels zorgen ervoor dat de bovenlaag dicht gaat zitten. Zo vormt zich een harde laag die leidt tot gladheid, verminderde waterdoorlatendheid en verhoogde blessuregevoeligheid. Ook de levensduur van een kunstgrasveld heeft hier natuurlijk onder te lijden.
Als trainer, leider, speler en ook ouder hebben wij allen de verantwoordelijkheid om toe te zien op naleving van de kunstgrasregels. Belangrijk is voor aanvang de tegenstander goed te ontvangen en de regels duidelijk te maken, met het vriendelijke verzoek zich hieraan te houden.

De Elf Kunstgrasregels:

1.Het kunstgrasveld is uitsluitend toegankelijk voor de spelers, hun teamleider, hun trainer en voor zover van toepassing natuurlijk de scheidsrechter. Het publiek dient zich achter de veldafscheiding op te houden. Ook het staan van het publiek tegen de binnenkant van de veldafscheiding is dus niet toegestaan.
2.Tijdens trainingen Niet slepen met doelen (optillen dus).
3.Er dient op te worden toegezien dat niemand aan doelen of doeltjes gaat hangen.
4.Gebruikers van het kunstgrasveld mogen alleen met schone voetbalschoenen het kunstgras op. Zorg dus voor schone voetbalschoenen vóór je het veld op gaat, gebruik de matten.
5.Geen kauwgom op het veld.
6.Geen glaswerk op of rond het veld.
7.Het veld mag absoluut niet betreden worden met rookwaren en/of vuur.
8.Betreed het veld alleen via de toegangshekken.
9.Geen stalen noppen gebruiken.
10.Na gebruik oefen- en jeugddoelen terugzetten op de opstelplaatsen (nadere instructie volgt nog).
11.Niet expres tegen de omheining schieten.

Trainers en leiders worden verzocht er op toe te zien dat de regels worden nageleefd.


Rubberkorrels

Na de training of wedstrijd de kleding goed uitschudden. De rubberkorrels zijn namelijk schadelijk voor dewasmachine. KOSC is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan wasmachines. We vragen de leiders om dit aan de ouders kenbaar te maken.

Gebruik bij winterse omstandigheden.

Kale vorst: Bespelen is geen bezwaar, wel is de mat uiteraard hard, vegen voordat het gaat vriezen is dan ook van groot belang.
Sneeuw: Verwijderen van de sneeuw is niet gewenst omdat de mat beschadigd kan worden en er mogelijk rubberkorrels wordt meegenomen. Betreden van een besneeuwd veld is niet toegestaan . Bij betreding zal ijsvorming ontstaan welke zich aan de mat vasthecht en daardoor (afhankelijk van de temperatuur) langzamer ontdooit.
IJzel: Bespeling is in deze omstandigheden verboden. Vezels waarop zich ijs afzet kunnen bij betreding breken, als gevolg van het beschadigen van de vezels door het ijs.
Dooi: Bespelen gedurende de dooiperiode is verboden, zolang de vorst niet uit de bodem is verdwenen

In geval van twijfel beslist onze consul of het kunstgrasveld mag worden bespeeld.