Voorlopig schema maken teamfoto’s

Net als voorgaande jaren worden in het begin van het seizoen de teamfoto’s gemaakt t.b.v. website en KOSC-Proat. Dit zal de komende weekenden plaatsvinden.
Ramon Baasdam en ondergetekende zullen deze teamfoto’s maken. Komend weekend zullen de eerste teams op de foto gezet worden. Gezien het grote aantal teams kan het voorkomen dat sommige teams iets eerder dan gebruikelijk voor hun thuiswedstrijd aanwezig dienen te zijn. Het schema is vrij “strak” opgesteld. Gezien het groot aantal wedstrijden dat plaatsvindt op het hoofdveld worden de meeste foto’s gemaakt op het kunstgrasveld. Soms dient dit ook tijdens de rust van een wedstrijd te gebeuren.
Het is dus belangrijk dat iedereen zich houdt aan de afgesproken tijden en plek. Leiders/trainers dienen de spelers op tijd en juist te informeren!!

Bijgaand het voorlopige overzicht met de teams en tijden voor het weekend van 11 september en 18/19 september. Van de teams die nog niet vermeld staan worden later foto’s genomen. Dit overzicht volgt.

Volledigheidshalve volgen hieronder nog even enkele regels m.b.t. het maken van de teamfoto’s:
* Alle spelers dragen het zwarte wedstrijdtenue.
* Alle leiders/trainers dragen de KOSC coachjas.
* Kijk goed op het schema waar de foto’s gemaakt worden
* Wij verzoeken alle teams om op tijd en compleet aanwezig te zijn voor het maken van de foto.

Bij teams die niet compleet zijn, zullen de namen van de ontbrekende spelers en/of leiders uiteraard wel onder de foto op de website geplaatst worden.

Alvast hartelijk dank voor jullie medewerking!
Erik ter Horst