Werkzaamheden vernieuwbouw KOSC kantine gestart

Na een enigszins valse start hebben medewerkers van bouwbedrijf Meijer-Oude Lashof afgelopen week een begin gemaakt met de verbouwing van de kantine. Nadat vorige week de bestaande overkapping en de bestrating is verwijderd is deze week de fundering uitgegraven. Volgende week zullen de betonstroken in de fundering worden gestort en kan worden gestart met de opbouw van de ruwbouw.

Zoals in de nieuwjaarsreceptie is aangegeven door onze voorzitter hebben we de planning voor de verbouwing van de kantine en de bestuurskamer noodgedwongen moeten aanpassen omdat er eerst een (gemeentelijke) rioleringsput diende te worden verplaatst/vervangen. Dit is inmiddels uitgevoerd en voor bouwbedrijf Meijer Oude Lashof en Lammerink Installatiegroep staan alle lichten op groen om met de uitbouw te starten.
Als eerste wordt gestart met de uitbouw aan de voorkant van de kantine. Hier komt een nieuwe entree en wordt extra opslagruimte gecreëerd voor zowel de kantine als ook overige zaken zoals kleding, archief etc. Als deze ruwbouw klaar is wordt het zijgedeelte van onze kantine aangepakt. Dat betreft onder andere de uitbreiding van de bestuurskamer en de aanpak van de commissiekamer.

De werkzaamheden voor uitbouw en de inpandige aanpassingen van het zijgedeelte zullen doorlopen tot in het voorjaar. Tijdens deze werkzaamheden is onze kantine gewoon in bedrijf.
Als deze bouwwerkzaamheden afgerond zijn, maken we even een pas op de plaats. We kunnen namelijk de kantine niet dichtdoen midden in het voetbalseizoen. Dus hervatten we de verbouwing zodra het voetbalseizoen erop zit (dat is ergens eind juni/begin juli). Dan doen we de kantine tijdelijk dicht en wordt de binnenzijde van de kantine gemoderniseerd.
Verreweg de meeste leden hebben hun voorkeur uitgesproken voor het ontwerp ‘KOSC, midden in de samenleving’, waarbij een aantal leden fraaie suggesties hebben aangedragen vanuit de ontwerpen ‘Modern Industrieel’ en ‘Het sportcafé’.

Via de website zullen we onze KOSC familie onder meer via foto’s op de hoogte houden van de vorderingen. De foto’s staan onder bijgaande link.