Wijziging kantineprijzen

Met ingang van april 2018 zijn de prijzen in de kantine voor sommige producten aangepast. Dit is noodzakelijk vanwege de gestegen inkoopprijzen.
Omdat het alcoholbeleid in de kantine is aangescherpt (geen alcohol schenken aan personen onder de 18 jaar) hecht het bestuur eraan de kosten voor frisdrank zo laag mogelijk te houden. De prijs van de meeste frisdranken is daarom niet verhoogd.
Gelijktijdig met de prijsverhoging is het assortiment in de kantine enigszins aangepast. Dit om te voorkomen dat van de slecht lopende producten de houdbaarheidsdatum wordt overschreden.