Wim van Benthem lid van Verdienste van KOSC

Betrokken, betrouwbaar, bescheiden: zo typeerde voorzitter Harold Rorink Wim van Benthem, die tijdens de Algemene Jaarvergadering van KOSC werd benoemd tot lid van Verdienste. Jarenlang actief binnen diverse commissies, zowel binnen als buiten. Met een daverend applaus werd deze onderscheiding voor Willem van Benthem kracht bij gezet door de aanwezige KOSC leden.
De voorzitter van KOSC opende de vergadering en aan de hand van een duidelijk PowerPoint informeerde hij de aanwezigen en gaf ook een doorkijkje naar de toekomst. “KOSC staat voor toekomstbestendig en natuurlijk zijn we prestatiegericht. We houden normen en waarden hoog en proberen er binnen de club alles aan te doen om dat niet alleen in woorden, maar ook in het gedrag van onze leden tot uiting te laten komen. Onze leden mogen best blij en trots zijn dat ze deel uitmaken van KOSC. Dat is beslist niet arrogant bedoeld. Maar juist positief en het gevoel hebben om je thuis te voelen. Voor de toekomst hebben we een aantal speerpunten. De dames – en meisjeslijn zit duidelijk in een lift en dat willen we handen en voeten geven door een goede organisatie daarom heen te zetten. We willen het thuisgevoel versterken en de samenhang verbeteren tussen de verschillende commissies. Verder staan we open voor samenwerking met andere verenigingen en dat hoeft niet alleen voetbal te zijn,” vertelt Harold Rorink. Ook gaf het bestuur een verdere inkijk over de vergevorderde plannen om de kantine te renoveren.
Penningmeester Alwie Peters informeerde de leden over de financiële situatie van de club. “Belangrijk is natuurlijk dat we het huishoudboekje op orde hebben. Verder voeren we een behouden financieel beleid en met onze financiën werken we aan continuïteit van de club.” De kascommissie bestaande uit Hans ten Kate en Ben Gerrits heeft alle financiële zaken gecontroleerd en goed bevonden, waarna het bestuur decharge werd verleend.
Binnen het bestuur werd afscheid genomen van Ben Laarhuis. Voorzitter Harold Rorink en Erik ter Horst werden voor een nieuwe periode van drie jaar herkozen.
Na de rondvraag was het tijd om de jubilarissen in de bloemen te zetten en het bijpassende speldje aan te reiken. Stijn Bruns, Joost Peters, Ruben Baanstra, Fabian Harperink, Remco Blokhuis, Teun Bossink, Jan Tenniglo, Paul Luttikhuis, Michel Eppink, Ronnie Brokelman, Mark Loman, Raymond Schuurman en Gerke Hagedoorn waren 25 jaar lid. Hans Velers, Ronny Wolbers, Wim Kemperink, Gerald Voorpostel en Gerrit Koertshuis 40 jaar, Jan ter Horst en Tonnie Heinink 50 jaar, Hennie Luft, Henk Eertman en Rinus Floot 60 jaar en last but not least Jan Peters, die maar liefst 65 jaar lid is van KOSC.
Vervolgens kreeg Willem van Benthem de eer, die toekwam door benoemd te worden als Lid van Verdienste.

Bron: InenOmOotmarsum