Concept indeling KOSC jeugd onderbouw 2020-2021

De indeling voor de onderbouw (O8 t/m O11) is in concept klaar.  We hebben 11 teams kunnen vormen. De concept-indeling van de midden- en bovenbouw is in een afrondende fase. Deze volgt zo snel mogelijk.
Bijgaand de toelichtende brief en de concept indeling.
In deze brief wordt specifiek aandacht gevraagd voor de aanpassingen van het pupillenvoetbal  in komend seizoen en de zoektocht naar voldoende begeleiding voor alle teams.

Met sportieve groet,
Robert Harperink           voetbalcoördinator en trainersbegeleider onderbouw
Peter Hemmer                jeugdcoördinator en aanspreekpunt onderbouw