• Algemeen_bal
  • Header 5
KOSC
 

Praktische afspraken komend seizoen

Aan alle leiders/trainers en spelers van KOSC,

Het nieuwe seizoen is voor de meesten van ons al weer begonnen. Er is door velen hard gewerkt om deze aftrap zo goed mogelijk te laten verlopen. We zijn tevreden over de start en kijken met elkaar uit naar een sportief en succesvol seizoen voor een ieder.
Om alles in goede banen te leiden brengen we graag nog een aantal zaken onder de aandacht. We rekenen op jullie inzet en betrokkenheid om deze zaken na te leven en onder de aandacht te brengen van onze (jeugd)spelers.

Lees meer...

HERINNERING: Verenigingsactie FC Twente

Door FC Twente is met ingang van dit seizoen een nieuwe actie opgezet voor voetbalverenigingen. KOSC mag als een van de eerste verenigingen hier aan deelnemen. Zie ook bijgaande poster

Wat houdt deze actie precies in?

Door FC Twente wordt t.b.v. KOSC-leden, tegen een gereduceerde prijs, toegangskaarten  aangeboden voor de wedstrijd FC Twente – FC Utrecht op zondag 17 september, LET OP aanvang 14.30 uur (gewijzigd door de KNVB)

Lees meer...

Kantinemedewerkers gezocht !!

De kantine vormt het hart van onze accommodatie en is een belangrijke sportieve en sociale ontmoetingsplaats voor KOSC en haar leden. Daarnaast vormt onze kantine een belangrijke bron van inkomsten voor KOSC.
Wij zijn dringend op zoek naar uitbreiding van het aantal vrijwilligers dat bereid is om één of twee keer per maand een kantinedienst te draaien. Zie voor nadere details de functieomschrijving.

Draag je KOSC een warm hart toe en lijkt het je leuk om gastheer te zijn namens KOSC?
Neem dan contact op met Koen Rekers (telefoon 06-28416125 of 0541 294103), Peter Breed (telefoon 06 30987875) of Rob Peters (telefoon 06 50516257).

Gewijzigde samenstelling kantinecommissie.

Door omstandigheden is de samenstelling van de kantinecommissie per direct gewijzigd:
Koen en Marieke Rekers (0628416125 of 0643170585): Planning van de kantinemedewerkers, het sleutelbeheer en coordinatie extra kantine-activiteiten.
Let op! Buiten de reguliere vergaderingen dienen alle extra kantine-activiteiten (ruim van te voren) met Koen en Marieke kortgesloten te worden. 
Peter Breed (0630987875): Coördinatie Schoonmaak 
Ronnie Brokelman: Financiële zaken i.o.m. met penningmeester Alwie Peters.
Rob Peters (0650516257) heeft de verantwoordelijkheid voor het voorraadbeheer en de bestellingen.

We zijn nog op zoek naar gemotiveerde kantinemedewerkers. Zie hiervoor bovenstaand artikel.
Zorg ervoor, met elkaar, dat onze kantine ook in de toekomst op alle dagen open kan blijven!

Opfrissing afspraken!

Ten overvloede willen we nog een keer een aantal afspraken aan alle spelers, trainers en leiders onder ogen brengen. We zeten alle losse goals elke avond na de training terug aan de zijkant van veld 4 en op de stoep naast het kunstgrasveld. Ook lopen we niet over het kunstgras naar veld 4 en niet over het hoofdveld naar veld 2. Altijd achter het hoofdveld en het kunstgras veld over de stoep lopen. Zeg dit ook bij wedstrijden aan de tegenstanders. We willen geen looppaden over het hoofdveld en kunstgrasveld, want dit is niet meer te herstellen tijdens het seizoen. Kleedkamers, na training en wedstrijden, altijd bezemschoon achter laten en ook de kleedkamers van de tegenstander hierop controleren. 

Sokkenverkoop vanaf 9 september elke zaterdag in de kantine!

Vanaf zaterdag 9 september 2017 is het weer mogelijk voor KOSC leden om zwarte sokken te kopen tegen een gereduceerd tarief. Voor de jeugdleden € 6,00 per paar en voor de seniorleden € 7,50 per paar. Sokken zijn te verkrijgen in de kantine tussen 8.00 en 12.00 uur bij Truus Dijkhuis.

Algemene Ledenvergadering op 22 september

Het bestuur van KOSC nodigt de leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergdering op vrijdag 22 september in de kantine van ons sportpark.

De ledenvergadering begint om 20.00 uur. Zie voor de agendapunten bijgaande uitnodiging.

Verenigingsactie FC Twente bij KOSC

Door FC Twente is met ingang van dit seizoen een nieuwe actie opgezet voor voetbalverenigingen. KOSC mag als een van de eerste verenigingen hier aan deelnemen. Zie ook bijgaande poster

Wat houdt deze actie precies in?

Door FC Twente wordt t.b.v. KOSC-leden, tegen een gereduceerde prijs, toegangskaarten  aangeboden voor de wedstrijd FC Twente – FC Utrecht op zondag 17 september, aanvang 12.30 uur.

Lees meer...

Mobiel Digitaal Wedstrijdformulier

Zoals reeds eerder aangekondigd stapt vanaf het komende seizoen 2017/2018 het amateurvoetbal over naar het mobiele digitaal wedstrijdformulier (mDWF). Dit betekent dat het gebruik van fysieke spelerspassen en het invullen van digitale wedstrijd-formulieren op de computer komt te vervallen.

De spelerspassen en het wedstrijdformulier (DWF) worden nu digitaal benaderd via de “Wedstrijdzaken” app van de KNVB. Voor meer informatie zie de presentatie in de bijlage.

Voor meer informatie over downloaden, leiders, teammanagers, digitale spelerspassen en digitale pasfoto’s en de diverse rollen, verantwoordelijkheden en autorisaties van de wedstrijdapp wordt verwezen naar de volgende KNVB link. Met name de instructiefilmpjes werken verhelderend.

Lees meer...

Respect voor alle vrijwilligers

Het is toch zo dat elke vereniging of organisatie draait op vrijwilligers. Als een vereniging geen vrijwilligers zou hebben, dan zou het erg vlug afgelopen zijn met veel verenigingen. Deze mensen zijn van onschatbare waarde. Wij denken hierbij aan alle trainers, leiders, begeleiders, scheidsrechters, bestuurs- en commissieleden, personen die de kinderen vervoeren etc.

Lees meer...